LRS patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano koncepciją

2020-06-05

LRS priėmė Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“ projektą ir pritarė II-ajai koncepcijos alternatyvai

Šioje alternatyvoje siūlomi partnerystės principai, kurie veikia susiklosčiusioje šalies struktūroje, sudaro sąlygas jai lanksčiau prisitaikyti pagal besikeičiančią demografinę situaciją, optimizuoti išteklius ir finansinius išteklius jai išlaikyti, aukštai gyvenimo kokybei visoje šalies teritorijoje pasiekti. Sudarant bendradarbiavimo sąlygas, sustiprinami ne tik urbanistiniai centrai, bet ir regionai. Pagal šios alternatyvos principus turėtų būti skiriamas tikslinis sisteminis šalies investicijų koncentravimas partneriaujantiems subjektams į sritis ir teritorijas, kurios, įvertinant jų pranašumus ir specifiką, gali duoti didžiausią naudą ir grąžą ne tik konkrečiai vietai, bet ir regionui, valstybei.

Dėkojame visai LRBP koncepcijos rengimo komandai ir organizatoriams, LR Seimo nariams, LR Vyriausybei, institucijų atstovams, visuomenei – visiems prisidėjusiems prie šio svarbaus projekto!

LRBP turi tris pagrindinius rengimo etapus: I esamos būklės analizė, II – konceptualieji sprendiniai (vizija) iki 2050 m. ir III- konkretizuoti sprendiniai iki 2030 m. Dabar prasidės trečiasis etapas – LRBP (2030) sprendinių konkretizavimo stadija, kuri nustatys kaip detalizuosis LRBP koncepcijos etape suformuoti sprendiniai. 

Daugiau informacijos apie LRBP: http://www.bendrasisplanas.lt/ ir 

https://www.facebook.com/bendrasisplanas

Filmukas apie LRBP https://www.youtube.com/watch?v=kBo458s0qIE&feature=emb_title

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius