VIII LRBP FORUMAS „LIETUVA 2030: NAUJAS STRATEGINIS POŽIŪRIS“ – JAU BALANDŽIO 30 d.

2020-04-24

Renginio įrašą galite pamatyti čia.

Aplinkos ministerija kartu su partneriais įgyvendina Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LR BP) konkretizuotų sprendinių rengimo etapą (III-iasis LR BP rengimo etapas), kurio siekis – parengti efektyviai veikiantį, gyvybingą ir integralų  kompleksinį dokumentą, kuris sudarytų sąlygas racionaliai panaudoti turimus šalies išteklius ir teritorinį potencialą, suderinant skirtingų sektorių interesus, užtikrinant sprendinių tęstinumą, aiškumą juos taikant ir lankstumą juos įgyvendinant.

Dokumento stiprybės – sąsaja su 2021–2030 m. Nacionaliniu pažangos planu (NPP 2030).  Taikant naujausias planavimo praktikas, technologijas ir užsienio valstybių planavimo įrankius, atsirado galimybė efektyviai integruoti teritorijų ir strateginio planavimo nuostatas, siekiant įvertinti ne tik šalies erdvinių struktūrų teritorinės plėtros perspektyvą, bet ją susieti su pagrindiniais ateinantį dešimtmetį šaliai svarbiais pokyčiais, užtikrinančiais pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse.

Maloniai lauksime Jūsų prisijungiant prie renginio.

Dalyvaukite ir tapkite reikšmingo Lietuvai plano dalimi!

RENGINIO PROGRAMA

Pirmojoje renginio dalyje bus pristatytos:

– strateginio-erdvinio planavimo praktikos, taikomos užsienyje, ekspertų nuomonė ir jų įžvalgos apie inovatyvių teritorijų planavimo įrankių pritaikymo galimybes Lietuvoje, pristatoma LR BP konkretizuotų sprendinių rengimo metodika.

– kokybiniai strateginio valdymo Lietuvoje pokyčiai, pagrindinių strateginių dokumentų sąsajos (NPP 2030 ir naujojo LR BP), jų reikšmė įgyvendinant pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje aktualiausius pokyčius įvairiose srityse.

Antroje renginio dalyje vyks panelinė diskusija, kurios metu diskusijos dalyviai aptars pirmuosius LRBP sprendinių rezultatus, Lietuvoje vykstančius strateginio valdymo ir teritorijų planavimo pokyčius, jų sąsajas ir reikšmę tolimesniam šalies vystymui(si). Renginio dalyviai galės pasisakyti ir užduoti klausimus panelinės diskusijos dalyviams.

9.45 Dalyvių registracija – prisijungimas per internetinę nuorodą: https://bit.ly/LRBP2030

10.00 Informacija apie renginio eigą ir bendrą tvarką

10.05 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis / LR aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Sveikinimo žodis

10.15 Han Dijk – PosadMaxwan design & strategy ir Generation.Energy partneris, Nyderlandai. Pranešimas “Savaime suprantama”, kaip gero (urbanistinio) planavimo principai turi būti taikomi mūsų gyvenamojoje aplinkoje. (parsisiųsti prezentaciją)

10.35 BUUR (Bureau for Urbanism) įmonės vadovas Johan Van Reeth, Belgija. Flandrijos regiono modelis: inovatyvus teritorijų planavimo įrankis „Tvarumo kompasas“ ir jo pritaikymo galimybės Lietuvai (parsisiųsti prezentaciją)

10.55 LR finansų ministras Vilius Šapoka. Kokybiniai strateginio valdymo Lietuvoje pokyčiai, NPP 2030 ir naujojo LR BP sąsajos ir reikšmė juos įgyvendinant

11.05 LR aplinkos viceministras Marius Narmontas. LR BP 2050 koncepcijos vizija, ateities perspektyvos ir tolimesni veiksmai formuojant
konkretizuotus sprendinius

11.15 UAB „Civitta“ partneris Egidijus Skrodenis. LR BP konkretizuotų sprendinių rengėjų komandos pristatymas

11.25 Urbanistas Donatas Baltrušaitis. „Kaip detalizuoti LR bendrojo plano 2050 viziją? Konkretizuotų sprendinių atlikimo metodologija ir jos pagrindiniai etapai” (parsisiųsti prezentaciją)

11.55 Panelinė diskusija. Diskusiją moderuoja renginio moderatorė Daiva  Žeimytė. Dalyvauja užsienio pranešėjai, LRBP rengėjų komandos nariai,  LRVK atstovai, LR Seimo nariai, viceministrai (Lukas Savickas, Darius Sadeckas, Marius Narmontas, Guoda Burokienė, Tautvydas
Tamulevičius). Dalyvių sąrašas tikslinamas

12.55 AM LR BP rengimo proceso projekto vadovė Asta Rokickienė.
Baigiamasis žodis

     

      

      

      

      

Siekdami pabrėžti organizuojamo renginio svarbą ir atskleisti jo turinį, pateikiame informaciją apie galiojančius strateginius planavimo dokumentus, rengiamą LRBP dokumentą ir preliminarią forumo programą.

Lietuvos strateginio planavimo struktūroje yra trys aukščiausi lygiaverčiai šalies strateginio planavimo dokumentai, kuriuos tvirtina LR Seimas: Nacionalinė saugumo strategija, Nacionalinė pažangos strategija 2030 ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (LRBP) (koncepciją tvirtina LR Seimas, o sprendinius – LR Vyriausybė). Nacionalinė pažangos strategija ir LRBP turi tą patį siekį – darnus visų šalies sektorių vystymas. Nacionalinė pažangos strategija šių tikslų įgyvendinimui turi fiskalines priemones, o LRBP – privalomąsias teritorijos (naudojimo ir apsaugos) nuostatas.

Analizuodami šių trijų svarbiausių dokumentų įgyvendinimą, pastebime, kad:

  • Nacionalinės pažangos strategijos įgyvendinimas kito ne kartą ir galimai išsikreipė dėl nuolat besikeičiančių Vyriausybės programų, ES keliamų naujų reikalavimų ar atskirų strategijų  ir ministerijų kuriamų plėtros programų;
  • skirtingai nei Nacionalinė pažangos strategija,  galiojantis  LRBP (parengtas 2002 m.) ir jame patvirtintos nuostatos nuosekliai įgyvendinamos iki šiol, nes vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, LRBP yra privalomasis dokumentas. Manytina, kad LRBP yra vienas efektyviausių įrankių koordinuoti visas veiklas (suteikiant joms teritorinę išraišką), užtikrinant  darnų šalies teritorijos panaudojimą.

Daugumai teritorijų planavimo dokumentai asocijuojasi tik su įvairiausių draudimų rinkiniu, ribojančiu statybą ar ūkines veiklas.

Pagrindinis AM ir visos LRBP komandos tikslas – paneigti šį klaidinantį įsitikinimą ir parodyti, kad LRBP yra ne draudimų, o potencialių galimybių planas, specialistų ir valstybės vadovų rankose galintis tapti  “navigacija, parodančia kur šalyje yra didžiausias ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis potencialas”.

Ne mažiau svarbu – matant neatsiejamas sąsajas tarp LRBP, Nacionalinės pažangos strategijos ir Nacionalinio pažangos plano, visus šiuos strateginio planavimo dokumentus tarpusavyje suderinti. Intensyviai bendradarbiaujame su Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija,  vykdomoje strateginio planavimo pertvarkoje (Seimui yra pateiktas naujas Strateginio planavimo įstatymo projektas, Vyriausybei – naujas Nacionalinio pažangos plano projektas).

Taigi šio forumo tikslas pristatyti mūsų (Aplinkos ministerijos), Finansų ministerijos, LR Vyriausybės kanceliarijos nuveiktus bendrus darbus šioje srityje – papasakoti, kokių rezultatų būtų galima tikėtis valstybės valdymo efektyvumui ir vystymosi darnos užtikriui, jei trys svarbiausi šalies dokumentai ateityje  būtų įgyvendinami sanglaudoje su visomis valstybės institucijomis. Pridedame preliminarią forumo programą.

Matyt, daugeliui kyla klausimas, kaip rengiamas LRBP ir kodėl jis rengiamas jau trejus metus?

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl LRBP yra unikalus ir sudėtingas – tai ne tik teritorinę sprendinių išraišką turintis dokumentas, bet ir kompleksinis dokumentas, t.y. sudarantis prielaidas visų sričių darniam vystymuisi.  Suderinanamumo paieška – ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis gilių žinių ir lankstumo įvairiose srityse.

LRBP turi tris pagrindinius rengimo etapus: I esamos būklės analizė, II – konceptualieji sprendiniai (vizija) iki 2050 m. ir III- konkretizuoti sprendiniai iki 2030 m.

Pirmas LRBP etapas (analizė), yra baigtas. LRBP analizės etapas truko pusantrų metų, kurių metu buvo atlikta visų sektorių ir tarpsektorinė analizės, suderinant visų ministerijų pozicijas.

Antras LRBP etapas – LRBP koncepcija (2050) – parengta ir pateikta LR Seimui.

Šiame etape suformuota bendra ir integrali šalies teritorijos erdvinio, aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio vystymo vizija, suformuoti naudojimo ir apsaugos prioritetai ir kryptys (koncepcija). Seimui pateiktos  pasirinkti dvi koncepcijos alternatyvos, kurios rengiamos tuo pačiu vertybinių pagrindu ir laikomasi tos pačios vizijos, skiriasi tik įgyvendinimo priemonės ir pasirenkami įgyvendinimo keliai.

LRBP koncepcijai atliktas strateginių pasekmių aplinkai vertinimas.

Dabar esame trečiajame etape – LRBP (2030) sprendinių konkretizavimo stadijoje ir rengiame metodiką, kuri nustatys kaip detalizuoti LRBP koncepcijos etape suformuotus sprendinius,  siekiant neapsirikti, pakartotinai analizuojamos tinkamiausios šio dokumento įgyvendinimo galimybės.

Visų šių etapų rezultatų visuma bus LRBP.

LRBP rengimo procese organizuojame susitikimus ir diskusijas su visų ministerijų atstovais visuomene ir suinteresuotomis organizacijomis.

Nuolat gauname pasiūlymų bei naudingų įžvalgų, kuriuos  analizuojame kartu  su LRBP rengėju ir deriname su visomis ministerijomis.

Prie šio projekto dirbo ir dirba apie 50 įvairių sričių specialistų/mokslininkų/profesorių. Vyksta konsultacijos su verslo ir įvairių bendruomenių atstovais.

Svarbu pabrėžti, kad tiek mes – LRBP organizatoriai (Aplinkos ministerija), tiek LRBP rengėjai, tikime šiuo projektu ir turime viziją kaip siekti geresnės gyvenimo kokybės ir darnios aplinkos Lietuvoje.

Norime ja dalintis, išgirsti pasiūlymus ir tobulėti.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius