LRBP esamos būklės analizė*

Esamos būklės analizės turinys*

Trumpa esamos LRBP analizės apžvalga

0 dalis. Įvadas ir kontekstas (parsisiųsti)

Įvadas
Kontekstas
1. Galiojančio LRBP įgyvendinimas
2.Strateginių planavimo dokumentų sistemos analizė
3.Lietuvos gyventojų požiūris į įvairius gyvenimo aspektus Lietuvos miestuose ir kaimuose

I dalis. Darbo metodika ir rodiklių sistema (parsisiųsti)

1. skyrius. Bendrosios metodinės nuostatos
2. skyrius. Rodiklių sistema

II dalis. Sektorinė analizė

Sektorinės analizės santrauka (parsisiųsti)
1 skyrius. Ištekliai ir jų naudojimas (parsisiųsti)

1.1. Miško ištekliai
1.2. Žemės ūkio naudmenos
1.3. Rekreaciniai ištekliai
1.4. Žemės gelmės

2 skyrius. Vertybių ir ekosistemų apsauga (parsisiųsti)

2.1. Nekilnojamasis kultūros paveldas (rengiama kitame etape)
2.2. Kraštovaizdžio apsauga (rengiama kitame etape)
2.3. Gamtos vertybių ir ekosistemų apsauga (rengiama kitame etape)
2.4. Aplinkos apsauga

3 skyrius. Urbanizacijos procesai ir infrastruktūros plėtra

3.1. Urbanizacijos procesai (parsisiųsti)
3.2. Susisiekimo sistemos (parsisiųsti)
3.3. Inžinerinės infrastruktūros sistemos (parsisiųsti)

4 skyrius. Ekonominė ir socialinė plėtra

4.1. Socialinių struktūrų raida ir būklė (parsisiųsti)
4.2. Ekonominių struktūrų raida ir būklė (parsisiųsti)

III dalis. Tarpsektorinė analizė

1 skyrius. Rodiklių koreliacija (parsisiųsti)
2 skyrius. Probleminės situacijos ir problemos (parsisiųsti)
3 skyrius. Teisinio reguliavimo aspektai (parsisiųsti)
4 skyrius. Kompleksiniai probleminiai arealai (parsisiųsti)
5 skyrius. Tendencijos, prognozės ir potencialas (parsisiųsti)

IV dalis. Santrauka (parsisiųsti)

V dalis. Grafinė dalis

1. Techninės, socialinės infrastruktūros išvystymo brėžinys  (parsisiųsti)
2. Esamo teritorijų panaudojimo brėžinys  (parsisiųsti)
3. Lietuva Europos ir Baltijos jūros regiono kontekste  (parsisiųsti)
4. Gyvenimo kokybės tendencijos  (parsisiųsti)
5. Kompleksiniai probleminiai arealai  (parsisiųsti)
6. Aplinkosauginiai probleminiai arealai ir gamtiniai ištekliai  (parsisiųsti)
7. Socialiniai probleminiai arealai  (parsisiųsti)
8. Ekonominiai probleminiai arealai  (parsisiųsti)
9. Teritorijų vystymo potencialo ir paslaugų esamas išvystymas  (parsisiųsti)

Priedai

1. Sociologinė apklausa (parsisiųsti)
2. Rodiklių koreliacijos lentelė (parsisiųsti)
3. LRBP logotipas ir šriftas (parsisiųsti)

* Trys sektorinės analizės II dalies 2-ojo skyriaus dalys (2.1. Nekilnojamasis kultūros paveldas, Kraštovaizdžio apsauga, ir 2.3. Gamtos vertybių ir ekosistemų apsauga) bus rengiamos kartu su LR Bendrojo plano kocencija kitame etape.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius