LRBP KONCEPCIJOS RENGIMO METODIKA

2019-04-25

Koncepcijos rengimas vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis
Vadovaujantis tikrosios būklės analize ir įvertinimu, nustatytomis vystymosi tendencijomis ir prognozėmis, nustatomi raidos bendrieji uždaviniai ir parengiami sprendiniai, nustatantys pagrindines plėtros kryptis:

  • pateikiamos valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys;
  • nustatomi išskirtų arealų teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai;

Koncepcijos rengimo stadijoje parengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas ir aptariamas su atsakingomis institucijomis, atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir pristatomas viešam aptarimui kartu konsultuojantis dėl parengtų sprendinių.

Bendrieji koncepcijos rengimo siekiai
Konceptualieji sprendiniai turi atspindėti šalies vertybinius prioritetus.
Koncepcijos formavimo procesas įtraukus ir atviras institucijų, visuomenės, įvairių profesinių grupių pasiūlymams bei dialogui.
Koncepcija pateikiama suprantamai, aiškiai, struktūriškai.
Suformuoti valstybės lygmens konceptualiuosius sprendinius integralius su strateginiais dokumentais, pagrindą sprendinių konkretizavimui.

 

Koncepcijos rengimo schema

Parsisiųsti LRBP Koncepcijos rengimo metodiką

 

 

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius