LRBP Koncepcijos medžiaga

2019-12-05

Šiai dienai rengiant LR teritorijos bendrojo plano koncepciją parengta*:

 1. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos ataskaita „Koncepcija. I alternatyva” ** (parsisiųsti);
 2. Brėžinys „Koncepcija. I alternatyva. Erdvinio vystymo kryptys” ***(parsisiųsti);
 3. Brėžinys „Koncepcija. I alternatyva. Funkciniai prioritetai” **** (parsisiųsti);
 4. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos ataskaita „Koncepcija. II alternatyva” ** (parsisiųsti);
 5. Brėžinys „Koncepcija. II alternatyva. Erdvinio vystymo kryptys” *** (parsisiųsti);
 6. Brėžinys „Koncepcija. II alternatyva. Funkciniai prioritetai” **** (parsisiųsti);
 7. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos priedas Nr. 1 „Konceptualiųjų sprendinių įgyvendinimo rekomendacijos” ** (parsisiųsti);
 8. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos priedas Nr. 2 „Darbas su tikslinėmis grupėmis” ** (parsisiųsti);
 9. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos priedas Nr. 3 „Lietuvos Respublikos bendrojo plano sąsajos su kitais dokumentais” ** (parsisiųsti);
 10. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos priedas Nr. 4 „Lietuvos Respublikos bendrojo plano sąsajos su darnaus vystymosi tikslais” ** (parsisiųsti);
 11. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos priedas Nr. 5 „Pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai” ** (parsisiųsti);
 12. LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos santrauka*** (parsisiųsti).

* Visa pateikiama informacija – koncepcijos formavimo darbinė medžiaga. Vykstant LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos rengimo procesui informacija nuolat atnaujinama.

**2019 m. gruodžio 5 d. redakcija

***2019 m. gruodžio 2 d. redakcija

****2019 m. lapkričio 21 d. redakcija

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius