I Forumas „Globali ir lietuva”

Pirmasis forumas „Globali ir Lietuva“ – vyko kovo 1 dieną Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5, Vilniuje).

Aplinkos ministerija kartu su partneriais rengia Lietuvos respublikos teritorijos bendrąjį planą. Pirmasis proceso žingsnis – atliekama išsami Lietuvos analizė socialiniu, ekonominiu bei erdviniu požiūriu – jau įpusėjo. Tačiau suprasti, ar mūsų pastebėtos įžvalgos, numatomos tendencijos yra teisingos, negalime be įvairių sričių specialistų, be Jūsų. Todėl norime pristatyti, ką jau atlikome, diskutuoti apie esamą situaciją, Lietuvos problemas bei sėkmes, ir išgirsti Jūsų nuomonę.

Pirmojoje renginio dalyje pristatysime projektą ir pirmuosius rezultatus. Juos vėliau aptars žinomi visuomenės veikėjai. Antrojoje dalyje pasiskirstę grupėmis gilinsimės į praktines situacijas ir ieškosime geriausių sprendimų.
Iškilus klausimams galite rašyti LRter.b_planas@am.lt

Maloniai lauksime jūsų atvykstant, o iki tol prašome užpildyti šią registracijos formą. Prisijunkite, tapkite reikšmingo Lietuvai plano dalimi.

I FORUMO PROGRAMA

GLOBALI IR LIETUVA


8:30 – 9:00   Registracija

9:00 – 9:30   Forumo atidarymas

Sveikinimo žodis – Kęstutis Navickas, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras

Forumo temos pristatymas – Marius Narmontas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius (parsisiųsti prezentaciją)

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano kontekstas – Donatas Baltrušaitis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistas (parsisiųsti prezentaciją)

 


9:30 – 12:00 I SESIJA:  „Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas pasauliniame kontekste“

Sesijos vedėjas derinamas

9:30 – 10:00 „JT 2030 Darnios plėtros darbotvarkės urbanistiniai ir teritoriniai aspektai, Naujoji miestų darbotvarkė, jų įgyvendinimas: kokia prasmė, kokia nauda ir kam to reikia?“ – Paulius Kulikauskas, Jungtinių Tautų Gyvenviečių programos atstovas Europoje ir Europos institucijose (parsisiųsti prezentaciją)

10:00 – 10:30 „LR teritorijos bendrojo plano esamos situacijos analizės etapas“ – Kristina Gaučė, UAB TAEM URBANISTAI atstovas, LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo dalies rengėjai (parsisiųsti prezentaciją)

10:30 – 12:00 Apibendrinanti diskusija – Martynas Marozas, moderatorius

12:00 – 12:45 Pertrauka

12:45 – 13:00 Popietinė kava


13:00 – 17:30 II SESIJA:  „Lietuva šiandien. Kur esame ir kur link judame?“

13:00 – 15:30 Kūrybinės dirbtuvės

Esamos situacijos analizės temų pristatymas ir diskusijos: temas pristato rengėjo atstovai, moderuoja organizatoriaus atstovai.

Kūrybinės dirbtuvės
Nr. 1
Kūrybinės dirbtuvės
Nr. 2
Kūrybinės dirbtuvės
Nr. 3
Kūrybinės dirbtuvės
Nr. 4
Kūrybinės dirbtuvės
Nr. 5
Kūrybinės dirbtuvės
Nr. 6
Urbanistinės struktūros (parsisiųsti prezentaciją) Inžinerinės struktūros (parsisiųsti prezentaciją) Kraštovaizdis, gamtinė aplinka (parsisiųsti prezentaciją) ir nekilnojamasis kultūros paveldas (parsisiųsti prezentaciją) Aplinkos kokybė (parsisiųsti prezentaciją) ir žemės gelmių ištekliai (parsisiųsti prezentaciją)

 

Susisiekimo struktūros (parsisiųsti prezentaciją) Socialinės ir ekonominės struktūros (parsisiųsti prezentaciją)

 15:30 – 17:30 Uždaromoji diskusija ir tolimesni žingsniai

17:30 – 18:00 Forumo uždarymas

FORUMO APŽVALGA


Planas kaip instrumentas, o ne stalčiams

„Remdamiesi Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais ir pažangiausiomis planavimo metodikomis, rengiame dokumentą, kuriuo remiantis galėsime tinkamai planuoti šalies finansus, infrastruktūrą ir veiklas. Sieksime maksimalaus visų sričių integralumo, ekspertų ir visuomenės įtraukties, kad parengtas planas būtų naudingas, pažangus darbo įrankis, o ne stalčiuose nugulęs žinybinis taisyklių rinkinys“, – forumo atidarymo metu sakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Vykdomas pirmasis plano rengimo etapas – šalies esamos situacijos analizė (ją rengia UAB „TAEM Urbanistai“ drauge su jungtinės veiklos partneriais, projekto koordinatorė dr. Kristina Gaučė). Tolimesniuose etapuose bus rengiama palankesnė teisinė bazė – BP koncepciją tvirtins Seimas, sprendinius peržiūrės Vyriausybė. Tai leis efektyviau reaguoti į besikeičiančias vidaus aplinkybes, greičiau ir lanksčiau priimti vykdomuosius sprendimus.

Ambicingas ir gyvas dokumentas

Jungtinių Tautų Gyvenviečių programos atstovas Europoje Paulius Kulikauskas pabrėžia, kad planuojant urbanistinę vidaus plėtrą šalyje būtina atsižvelgti ne tik į kaimyninių šalių ar Europos, bet ir viso pasaulio kontekstą.

„Labai svarbu suvokti Lietuvą globaliame mastelyje, suprasti, kad tai, ką šioje šalyje vadiname problemomis, kitoms pasaulio valstybėms yra savaime suprantami, natūralūs procesai. Atrodo, kad miestuose yra prastas susisiekimas? Iš tiesų, daugiau nei pusė žmonijos gyvena pėsčiomis neįveikiamu atstumu nuo magistralinių kelių“, – pastebi P. Kulikauskas.

Jo teigimu, ambicija kurti pažangų, integralų šaliai svarbų dokumentą gali nuskambėti tarptautiniame lygmenyje: „Jungtinėse Tautose kol kas yra tik kelios šalys, galinčios pasigirti panašiomis pastangomis, kuriant gyvus, naudojamus bendruosius planus. Tikiu, kad Lietuvai gali pasisekti pristatyti šią ambiciją Jungtinėms Tautoms jau šiais metais“, – akcentuoja P. Kulikauskas.

Planavimas – visuomenei

Naująjį Lietuvos bendrąjį planą įsipareigota parengti iki 2020 m. Plano sprendiniai galios ne trumpiau nei iki 2030-ųjų, o išreikšta vizija – iki 2050 m. Įvertinus dabartinio šalies Bendrojo plano charakteristikas, daug dėmesio skiriama planavimo metodikai ir visuomenės įtraukimui.

„Šiuo planu siekiame pradėti kitokią planavimo kultūrą Lietuvoje – atsisakyti statiškų planavimo įrankių, planavimo iš viršaus – kuomet sukeliamas informacijos stygius tarp suinteresuotų šalių ir visuomenės, kurios kasdienes veiklas labiausiai veikia plano įgyvendinimo procesai. Siekiame maksimalios visų sričių specialistų, visuomenės ir valdžios atstovų įtraukties ir įžvalgų tam, kad planavimo procesas būtų pažangus ir žmonės kurtų urbanistinę aplinką, o ne atvirkščiai“, – sako Belgijos pavyzdžiu grįstą planavimo metodiką pristatęs urbanistas, projekto ekspertas Donatas Baltrušaitis.

Forume dalyvavę ir į diskusijas bei darbo grupes įsitraukę ekspertai pastebi, kad rengiant šalies Bendrąjį planą labai svarbus ne tik inžinerinis, urbanistikos ekspertų ar architektūrinis matymas, bet ir socialinė, antropologinė plotmė, žmonių veikimas ir natūralus judėjimas miesto ir kaimiškose vietovėse, tobulėjimas, šalies demografinė situacija ir jos priežastys.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius