Pritarimas ir Patvirtinimas

2020 m. sausio 13 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-17 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptims ir teritorijos naudojimo funkciniams prioritetams“ (parsisiųsti)

2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“ (atidaryti nuorodą)

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius