Viešinimas ir pasiūlymų teikimas

Šių metų Liepos 30 d. prasidės Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano viešinimo procedūra, supažindinimas su parengtu dokumentu ir konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis bei suinteresuota visuomene. Šios procedūros vykdomos vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“.

Skelbimas dėl LRBP sprendinių viešinimo

Pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių galite pateikti el. paštu info@am.lt arba per TPDRIS sistemą apačioje:

1. Žingsnis. Nukopijuokite TPD numerį „K-NC-00-17-288“ (tarp kabučių) į lauką „TPD Numeris“ ir spauskite „ieškoti“.

2. Žingsnis. Spauskite ant pirmojo dokumento lange.

3. Žingsnis. Viršuje, kairiajame kampe spauskite „Pateikti pasiūlymą“ ir jį pateikite prisiregistravę per elektroninius valdžios vartus.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius