Inspiracijos

Prezentacijos
Prezentacija #1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Prezentacija #2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Prezentacija #3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Prezentacija #4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Senasis LRBP
Dokumentas #1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

LUP

Lietuvos urbanistinės politikos idėja

https://www.urbanistinechartija.com/

Urbanistinės politikos formavimo klausimas iškeltas jau 2007 metais, pirmojo Lietuvos urbanistinio forumo metu. 2007 m. forumo rezoliucijoje teigiama: „Dabartinė Lietuvos urbanistinės plėtros situacija kelia pagrįstą specialistų ir visuomenės susirūpinimą. Būtina formuoti naują valstybės urbanistinę politiką, orientuotą į darnų vystymąsi ir gyvenimo kokybę, pagarbą privačiai nuosavybei, nustatant Lietuvos urbanistinės plėtros tikslus, kryptis ir gaires.“

2009 metais parengtas Lietuvos urbanistinės politikos krypčių projektas, kuris buvo svarstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, bet nepatvirtintas. 2016 m. Lietuvos urbanistinio forumo rezoliucijoje urbanistinės politikos formavimas inicijuojamas kaip Lietuvos miestų chartijos projektas. Forumo rezoliucijoje teigiama: „Sekant pasaulinėmis ir europinėmis tendencijomis apibendrinta dešimties metų urbanistinių forumų patirtis galėtų tapti Lietuvos urbanistikos chartijos – Lietuvos urbanistinės plėtros gairėmis iki 2030 m., kurios nustatytų pagrindinius miestų plėtros, aprūpinimo būstu strategijos tikslus, prioritetus ir apimtų ES priimtus urbanistinius terminus.“

Tais pačiais metais, LR Aplinkos ministerijos iniciatyva, pradėta formuoti Lietuvos miestų chartijos darbo grupė kuri jau nuo 2017 m. pradžios kvietė skirtingas interesų grupes, diskutuoti urbanizuotų teritorijų vystymosi klausimais. Šių susitikimų pagrindu parengti ir 2017 m. XI Lietuvos urbanistinio forumo metu pristatyti Lietuvos urbanistinės chartijos metmenys.

Metmenyse apžvelgtos susitikimų metu išryškėjusios urbanizuotų teritorijų vystymosi problemos, preliminarūs sprendimai ir veiklos kryptys. 2018 m. vasarą, LR Aplinkos ministerijos užsakymu pradėti rengti „Pasiūlymai Lietuvos urbanistinio vystymosi politikai“. 2018 spalį – Pasiūlymų Lietuvos urbanistinei politikai projektas pristatytas socialinių partnerių susitikime. 2018 lapkritį – Pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai pristatyti XII-ojo Lietuvos urbanistinio forumo metu.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius