Gyvenimo kokybės tendencijos, 2018 m.

Išvados
<p>Didžiausias nedarbas Lietuvoje 2016 m. buvo daugumoje Šiaurės-Šiaurės rytų bei Pietvakarių savivaldybių, ypač pasienio. Apskritai, didžiausias nedarbas buvo tose savivaldybėse, kuriose buvo prasčiausi ekonominiai rodikliai (mažas investicijų pritraukimas, maži atlyginimai ir pan.). Norint išspręsti šią problemą būtina didinti tų savivaldybių ekonominį patrauklumą.</p>
<p>Dauguma savivaldybių praranda gyventojus – tik 14-oje migracija buvo aukštesnė nei Lietuvos vidurkis ir tik 5-oji buvo teigiama.</p>
<p>Pajūryje išsidėstę vieni svarbiausių ir didžiausią patrauklumą turintys šalies rekreaciniai ištekliai. Ypač dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa jūros priekrantė.</p>
<p>Nepaisant skirtingų interesų samplaikos, pajūrio rekreaciniai ištekliai išnaudojami nepakankamai, ypač jūrinės rekreacijos srityje. Didelė gamtinio rekreacinio potencialo dalis patenka į kompleksinių saugomų teritorijų tinklą, tačiau čia prioritetai teikiami gamtosaugai, o rekreacija yra riboto režimo.</p>
Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius