Skelbimas dėl LRBP sprendinių viešinimo

2020-07-23

Šių metų Liepos 30 d. prasidės Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano viešinimo procedūra, supažindinimas su parengtu dokumentu ir konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis bei suinteresuota visuomene. Šios procedūros vykdomos vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“.

Skelbimas dėl LRBP sprendinių viešinimo

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius