Vyriausybė teikia Seimui LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos projektus

2019-12-04

Šiandien buvo patvirtintas LR Vyriausybės nutarimas, kuriuo Seimo patvirtinimui teikiami LR teritorijos bendrojo plano (LRBP) koncepcijos projektai (I ir II koncepcijos alternatyvos). LRV pritarė vienai iš koncepcijos alternatyvų – LRBP koncepcijai su II alternatyva.

Parlamentarai, vadovaudamiesi Seimo statutu ir apsvarstę abu projektus, turės pasirinkti vieną iš jų ir ją patvirtinti.

LRBP koncepcijų projektams atliktas strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). SPAV ataskaitos išvadose, įvertinus abu koncepcijos projektus aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektu, buvo rekomenduota pasirinkti pastarąjį. LRBP koncepcijos projektai 2019 m. spalio 23 d. taip pat buvo pristatyti Lietuvos teritorijos bendrojo plano rengimo koordinavimo komisijos posėdyje, į kurį deleguoti visų ministerijų viceministrai. Viceministrai taip pat nutarė siūlyti Seimui pasirinkti koncepcijos antrąjį projektą.

LRBP yra svarbiausias valstybės teritorijų planavimo dokumentas. Bendrojo plano sprendiniai galioja jame nustatytam planavimo laikotarpiui iki 2020 m. ir nebeatitinka šios dienos aktualijų, todėl yra rengiamas naujas bendrasis planas. Naujojo plano koncepcija bus tvirtinama Seime, o konkretūs sprendiniai – Vyriausybėje.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius