Bus pristatoma LR teritorijos bendrojo plano galutinė esamos būklės analizė ir koncepcijos rengimo metodika

2019-01-11

Baigiasi LR bendrojo teritorijos plano rengimo pirmasis etapas, kurio metu buvo atliekama esamos būklės analizė. Ši analizė bus pristatoma forumo metu, kuris vyks sausio 24 d. 9 val. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) Saulėtekio al. 5, Vilniuje.

Registruotis galima jau dabar.

Forumo programa.

Pirmajame LR bendrojo teritorijos plano rengimo etape buvo tiriama šalies, ūkinių, socialinių, gamtinių inžinerinių struktūrų raida, jų tarpusavio santykiai, įtakos ir apibūdinta bendra šalies teritorijos ir jos dalių būklė 20 metų laikotarpiu.

Forumo metu dalyviai kviečiami dalyvauti dirbtuvėse, kurios bus skirtos suformuluoti pirmąsias koncepcijos įžvalgas.

Kitame LR bendrojo teritorijos plano rengimo etape, pagal atliktos analizės duomenis, bus formuojama LRBP koncepcija, kurią turės patvirtinti Seimas, o konkrečius sprendimus – Vyriausybė.

Naujasis LR bendrasis teritorijos planas nustatys teritorijos erdvinio vystymosi kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrins Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą.

LR bendrasis teritorijos planas taps vienu pagrindinių šalies vystymosi dokumentu, jo suformuluoti sprendiniai galios iki 2030, o pasiūlyta vizija – net iki 2050 metų. Sprendiniai yra ypač svarbūs siekiant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų.

Daugiau informacijos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/bendrasisplanas/.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius