Esamos būklės analizė

Esamos būklės analizės turinys*

 

Įvadas ir kontekstas parsisiųsti

I dalis. Darbo metodika ir rodiklių sistema parsisiųsti

1 skyrius. Bendrosios metodinės nuostatos
2 skyrius. Rodiklių sistema

II dalis. Sektorinė analizė

Sektorinės analizės santrauka parsisiųsti

1 skyrius. Ištekliai ir jų naudojimas parsisiųsti

1.1. Miško ištekliai
1.2. Žemės ūkio naudmenos
1.3. Rekreaciniai ištekliai
1.4. Žemės gelmės

2 skyrius. Vertybių ir ekosistemų apsauga parsisiųsti

2.1. Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga
2.2. Gamtos vertybių ir ekosistemų apsauga
2.3. Kultūros ištekliai
2.4. Aplinkos apsauga

3 skyrius. Urbanizacijos procesai ir infrastruktūros plėtra parsisiųsti

3.1. Urbanizacijos procesai parsisiųsti
3.2. Susisiekimo sistemos parsisiųsti
3.3. Inžinerinės infrastruktūros sistemos parsisiųsti

4 skyrius. Ekonominė ir socialinė plėtra parsisiųsti

4.1. Socialinių struktūrų raida ir būklė parsisiųsti
4.2. Ekonominių struktūrų raida ir būklė parsisiųsti

III dalis. Tarpsektorinė analizė

0 skyrius. Įvadas parsisiųsti
1 skyrius. Rodiklių koreliacija parsisiųsti
2 skyrius. Probleminės situacijos ir problemos parsisiųsti
3 skyrius. Teisinio reguliavimo aspektai parsisiųsti
4 skyrius. Kompleksiniai probleminiai arealai parsisiųsti
5 skyrius. Tendencijos, prognozės ir potencialas parsisiųsti

Parsisiųsti visas analizės dalis 55MB

Grafinė dalis

1. Techninės, socialinės infrastruktūros išvystymo brėžinys parsisiųsti
2. Esamo teritorijų panaudojimo brėžinys parsisiųsti
3. Lietuva Europos ir Baltijos jūros regiono kontekste parsisiųsti
4. Gyvenimo kokybės tendencijos parsisiųsti
5. Kompleksiniai probleminiai arealai parsisiųsti
6. Aplinkosauginiai probleminiai arealai ir gamtiniai ištekliai parsisiųsti
7. Socialiniai probleminiai arealai parsisiųsti
8. Ekonominiai probleminiai arealai parsisiųsti
9. Teritorijų vystymo potencialo ir paslaugų esamas išvystymas parsisiųsti

Parsisiųsti visus brėžinius 100MB

Interaktyvūs žemėlapiai

Brėžiniai

1. Esamas teritorijų panaudojimas
2. Techninės socialinės infrastruktūros esamas išvystymas

Schemos

1. Gyvenimo kokybės tendencijos
2. Socialiniai probleminiai arealai
3. Ekonominiai probleminiai arealai
4. Aplinkosauginiai probleminiai arealai
5. Kompleksiniai probleminiai arealai
6. Probleminiai arealai pagal struktūrų indeksus
7. Probleminiai arealai pagal darnaus vystymosi sričių indeksus
8. Darnaus vystymosi sričių prognoziniai indeksai
9. Teritorijų vystymo potencialo ir paslaugų esamas išvystymas

 

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius