Pradedamas rengti LRBP strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

2019-07-08

Pradedamas rengti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LR BP) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo organizatorius (toliau – organizatorius) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. 8 5 266 36 61, faks. 8 5 2663663, interneto puslapis www.am.lt .

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėjas – UAB „Civitta“, Gedimino pr. 27, LT-01104, Vilnius, Lietuva, tel. +370 685 266 80, el.p. info@civitta.lt.

Atsakingi asmenys: Marius Narmontas, el. paštas marius.narmontas@am.lt; Algimantė Treinienė, el. paštas algimante.treiniene@am.lt; Asta Rokickienė, el. paštas asta.rokickiene@am.lt .

Planuojamas vertinimas – LR BP SPAV, kuris apims LR teritorijos (įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą) Bendrųjų sprendinių formavimo – koncepcijos (erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų) (toliau – Koncepcija) alternatyvų vertinimą aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais, nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimas reikšmingas LR BP Koncepcijos įgyvendinimo pasekmės aplinkai aplinkos apsaugos, socialiniais, ekonominiais, makroekonominiais ir kultūriniais aspektais, ir Koncepcijos alternatyvos pagal SPAV rezultatus parinkimą.

Planavimo terminai – LR BP SPAV atlikimo terminas ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 d.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymus dėl LR BP SPAV teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų nustatyta tvarka planavimo organizatoriui adresu A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius ir (ar) el. p. info@am.lt ir (ar) Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), taip pat rengėjui per visą LR BP SPAV rengimo laikotarpį iki baigiamojo viešo susirinkimo pabaigos. Apie baigiamąjį viešą susirinkimą, kitas konsultacijas su visuomene, jų vietas ir laiką bus paskelbta atskiru skelbimu.

Informacija apie projektą ir jo rengimo eigą skelbiama interneto tinklalapiuose http://www.am.lt; http://www.bendrasisplanas.lt/.

Kontaktai
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Rekvizitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Kodas 188602370
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius